Eurycnema versirubra "Timor"


28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
Celkový pohled na čerstvě dospělou samici. Krásně viditelná jsou křídla s protkanou žilnatinou. Kostální část druhého páru křídel je ze spodní strany červeně zbarvena. Patrné jsou tuberkuly (tupé trny) na na sternitech thoraxu a ostny na vnitřní straně končetin.
Adultní samice
Náhled
Adultní samička se chystá ke konzumaci listu třezalky (Hypericum). Z hlavy vybíhají mohutná makadla a krátká mnohočlánková tykadla. Pravá přední noha chybí. Na sternitech thoraxu viditelné náznaky tuberkul (bradavičnaté útvary připomínající tupé ostny).
Detail hlavy
Náhled
Detailní pohled na tegminy (první pár krátkých křídel kryjící v tomto případě necelou polovinu 2. páru křídel). Tegminy i druhý pár končetin jsou s dorsální strany zbarvené světle zelenou barvou jako zbytek těla. Nápadné jsou dále ostny na vnitřní straně končetin, zejména holení. Mezi tarsálními (chodidlovými) drápky je viditelné arolium.
Složená křídla
Náhled
Celkový pohled na dospělou samičku se složenými křídly. Viditelné jsou četné tuberkuly (tupé ostny) na pronotu. Pravá přední končetina chybí.
Adultní samice
Náhled
Detailní pohled na křídla adultního samce bezprostředně po vylíhnutí. První pár křídel se vyvine v tegminy překrývající druhý pár křídel. Ten v tomto případě bude pokrývat alespoň polovinu abdomenu. Opět jsou nápadné tuberkuly na pronotu a pilovité končetiny.
Čerstvá křídla samce
Náhled
Detail na thorax subadultní samice těsně před svlekem. První pár iniciál křídel se vyvine v tegminy, druhý pár v křídla protkaná žilnatinou modravé barvy.
Subadultní samice
Náhled
Celkový pohled na dospělého samce s roztaženými křídly. V kontrastu se samicí je o poznání subtilnější a také znatelně kratší. Kostální část druhého páru křídel je stejně jako v případě samice červeně zbarvená. Oproti samici má nápadně nahloučenější ostny na končetinách a mírně delší tykadla. Na 9. abdominálním sternitu lze pozorovat poculum (kopulační orgán), z 10. poté vybíhá jeden pár výběžků (cerci).
Adultní samec
Náhled
Nymfa samce jeden svlek před dospělostí. Viditelné jsou párové cerci na posledním článku abdomenu. Jedinec je oproti samici subtilnější. Nápadné jsou iniciály křídel.
Subadultní samec
Náhled
Nymfa samice dva svleky před dovršením dospělosti. Viditelné cerci jsou oproti samci kratší a širší, směrem dozadu se rozšiřují. Přítomny jsou velmi nenápadné iniciály křídel.
Presubadultní samice
Náhled
Různé staré a různě barevné nymfy. Nymfy tohoto druhu se pohybují ve všech odstínech hnědé včetně velmi tmavé hnědo černé nebo naopak světlé žlutavé barvy.
Shluk nymf
Náhled
Detail celého těla nymf samce a samice. Samec má znatelně delší a subtilnější cerci, samička je naopak má kratší a širší, směrem dozadu se rozšiřující. Samici chybí jedna noha a oproti samci má více než poloviční tykadla.
Nymfa čerstvě po vylíhnutí.
Eurycnema versirubra
Náhled
Vejce po nakladení mají světle žlutou barvu poté postupně získávají tmavší barvu.

Potrava

Ověřené druhy potravy
 • třezalka (Hypericum patulum, calycinum… )
 • psidium (Psidium cattleianum)
 • eukalyptus (Eucalyptus guni)
 • dub (Quercus rubra)
Další možné druhy potravy
Rozkrmování

Chování

Obrana
 • u nymf se můžete často setkat a autotomií
 • dospělci při pocitu ohrožení rozevírají křídla a vydávají „šustivý“ zvuk
Způsob života

Rozmnožování

Páření
 • jedinci se začínají pářit asi dva týdny po dospělostním svleku
 • samec se drží samice po dobu 1-2 dní
Kladení
Vejce

Insektárium

Vlhkost
 • orientační vlhkost: 70 - 80 %
 • rosím 2x denně
 • rádi pijí - rosit hlavně stěny
 • substrát může být jemně vlhký (u dospělců může vysychat)
 • předpokladem úspěšného chovu je dobrá ventilace boxu
 • nízká vlhkost může zapříčinit ztrátu části tykadel či končetin u větších jedinců až smrt během svleku
Teplota
Osvětlení

Vývoj

Čerstvě vylíhlé nymfy
 • denní doba líhnutí: ráno
 • délka nymfy: okolo 3 cm
 • po rozkrmení nymfy změní zbarvení
Nymfy až subadult
Dospělci

Zajímavosti

 • ve volné přírodě existuje více barevných variant (hnědá, žlutá, malachytová), tato zbarvení mohou být ovlivněna genetikou konkrétní populace (dané barevné formy) nebo faktory okolního prostředí (zatím však nelze potvrdit ani jednu tezi) 
 • u linie "Timor" se vyskytují dospělí jedinci převážně žlutozelení
 • linie "Timor" není schopna partenogeneze, ale liniím z odlišných lokalit se v chovech daří tímto způsobem množit

Oblast původu