Cranidium gibbosum


28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
Celkový pohled na adultní samici z dorsální strany. Druh se vyznačuje mohutnou hlavou, rozšiřujícím se mesothoraxem s řadou červených tuberkul na anterio-marginální straně spolu s malým shlukem tuberkul uprostřed a listovitým rozšířením abdomenu. Okraj těla je lemován červenohnědým tmavým okrajem. Tykadla poměrně dlouhá, nohy s jen drobnými ostny.
Adultní samice
Náhled
Nymfa prvního instaru chvíli po vylíhnutí. Nymfa se vyznačuje žlutozeleným tělem s hnědými pruhy na končetinách, podélným pruhem přes celé tělo rozšiřující se ve dva pruhy na hlavě, dlouhými tykadly, bílými předposledními články tykadel a konci holení a také extrémně krátkým prothoraxem. Tykadla nymf jsou dlouhá.
Čerstvě vylíhlá nymfa
Náhled
Nymfa z dorsálního pohledu. I zde je nápadné pruhované tělo včetně končetin a tykadel s bílými pruhy.
Čerstvě vylílá nymfa
Náhled
Oproti prvnímu instaru došlo k přerušování podélného pruhu na těle, který na thoraxu již úplně chybí. Pohlaví z fotografie nelze určit, ale orientačně typuji samici.
Nymfa druhého instaru
Náhled
Pohled na thorax samice z dorsální strany. Velmi nápadné jsou tuberkuly na antero. marginální straně mesothoraxu a také drobný shluk tuberkul v jeho středu. Dobře viditelné je také prohnutí báze femor prvního páru končetin.
Detail thoraxu
Náhled
Dorsální pohled na nedospělou samici. Pozorovatelné již je listovité rozšíření abdomenu a tuberkuly na mesothoraxu. Bílé pruhy na tykadlech zústávají.
Nymfa samice
Náhled
Detail na dospělou samici z dorsálního pohledu. Popis totožný s první fotografií.
Adultní samice
Náhled
Detail hlavy spolu s ústním ústrojím, které vzniklo specializovanou přeměnou hlavových končetin. Dále jsou nápadné složené oči a tykadla.
Detail hlavy
Náhled

Potrava

Ověřené druhy potravy
 • třezalka (Hypericum patulum, calycinum… )
 • ostružiník (Rubus spp.)
Další možné druhy potravy
Rozkrmování

Chování

Obrana
 • u nymf i dospělců se můžete často setkat a autotomií
Jiná aktivita

Rozmnožování

Páření
 • jedinci se začínají pářit asi dva týdny po dospělostním svleku
Kladení
Vejce

Insektárium

Vlhkost
 • orientační vlhkost: 80-90 %
 • rosím 2x denně
 • rádi pijí - rosit hlavně stěny
 • substrát by měl být jemně vlhký
 • předpokladem úspěšného chovu je dobrá ventilace boxu
 • nízká vlhkost může zapříčinit ztrátu části tykadel nebo končetin či dokonce smrt během svleku
Teplota
Osvětlení

Vývoj

Čerstvě vylíhlé nymfy
 • denní doba líhnutí: ráno 
 • délka nymfy: okolo 2 cm
Nymfy až subadult
Dospělci

Zajímavosti

Poznámky k chovu
 • dříve byl tento druh v chovech hojný, dnes je jen těžko sehnatelný a v chovu problémový (zejména jde o vysokou úmrtnost nymf v různých instarech a těžké snášení byť jen mylých výkyvů teploty a vlhkosti)

Oblast původu